Regulamin

Regulamin

Aktualizacja Regulaminu 24.12.2014, obowiązuje od 25.12.2014

Sklep internetowy Cambelli.pl dba o prawa klientów i konsumentów. Klient na podstawie posiadanych praw "Ustawy o Prawach Konsumenckich" nie może się ich zrzec. Ustalenia poniższego regulaminu nie mają na celu w żaden sposób ograniczyć albo umniejszyć posiadanych praw, wszelkie wątpliwości staramy się za każdym razem rozwiązywać na korzyść klienta. Celem naszej działalności jest świadczenie najwyższej jakości usług tak by nazwa "Cambelli" stała się synonimem solidności, rzetelności i najwyższej kultury w przestrzeni sprzedaży internetowej.

Spis Treści

1. Postanowienia ogólne.
2. Rodzaj usług prowadzonych drogą elektroniczną.
3. Warunki zawierania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. Warunki zawarcia umowy sprzedaży.
5. Sposoby płatności.
6. Sposoby dostawy.
7. Tryb postępowania reklamacyjnego aktualny od 25.12.2014.
8. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
9. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności.
10. Prawo do odstąpienia od umowy aktualny od 25.12.2014.
11. Informacje dodatkowe.
12. Postanowienia końcowe

 

1. Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.cambelli.pl (dalej: „Sklep internetowy, Sprzedawca”) prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „GRACJA" Łukasz Dębski z siedzibą w Krośnie Odrzańskim adres ul. Piastów 24d/14 66-600 Krosno Odrzańskie) wpisaną do CEIDG w Krośnie Odrzańskim pod numerem NIP 9261513861, REGON : 221813806 adres poczty elektronicznej: info@cambelli.pl, numer telefonu: ( 535-171-884 ) (opłata za połączenie - wg. cennika operatora).

1.1. Administratorem danych osobowych jest PHU "Gracja" Łukasz Dębski wskazany w punkcie 1. Zawierając umowę klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, w celu zapewnienia wykonywanych usług. Podawanie danych jest dobrowolne każdy klient ma prawo zarządzać danymi, aktualizować, poprawiać i usuwać. 

1.2. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość zastosowanie ma Ustawa o ochronie Praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny z dnia 2 Marca 2000 r. ( Dz. U. nr 22 poz 271 ze zm. )    

1.3. Sklep internetowy Cambelli.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym zwanym dalej Sklepem internetowym.

1.4. Każda klient składająca zamówienie w sklepie internetowym Cambelli.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość regulaminu oraz warunków sprzedaży nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

1.5. W sklepie internetowym Cambelli.pl sprzedawane są wyłącznie towary oryginalne, które można kupować za pośrednictwem internetu.

1.6. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym Cambelli.pl pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producentów Sklep internetowy Cambelli.pl nie ponosi odpowiedzialność za ewentualne nieznaczne różnice w kolorystyce produktu wynikające z powodów technicznych ( np.: ustawienia techniczne monitora klienta, rozdzielczość monitora klienta.)

1.7. Definicje

 

Dzień roboczy - Jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem ustawowo dni wolnych od pracy.

Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym celem złożenia zamówienia.

Klient – Usługobiorca, który zawarł umowę sprzedaży lub zamierza zawrzeć ze sprzedawcą, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób fizycznych klientem może być wyłącznie osoba posiadającą pełną zdolność do czynności prawną (2)osoba prawna (3) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej której ustawa przyznaje zdolność prawną. 

Konto - usługa oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez klienta. Posiada zbiór informacji o Kliencie i złożonych zamówieniach.

Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep internetowy polegająca na przesyłaniu informacji zainteresowanym usługobiorcom na podany adres e-mail najważniejszych informacji na temat oferty sklepu internetowego.

Polityka prywatności – dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą sklepem internetowym.

Regulamin – Regulamin sklepu internetowego.

Sklep internetowy - Sklep internetowy dostępny pod adresem www.cambelli.pl

Sprzedawca - Prowadzona jest przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „GRACJA" Łukasz Dębski z siedzibą w Krośnie Odrzańskim adres ul. Piastów 24d/14 66-600 Krosno Odrzańskie) wpisaną do CEIDG w Krośnie Odrzańskim pod numerem NIP 9261513861, REGON : 221813806 adres poczty elektronicznej: info@cambelli.pl, numer telefonu: ( 535-171-884 ) (opłata za połączenie - wg. cennika operatora).

Zamówienie – zaproszenie Klienta skierowane do Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży produktu.

 

2. Rodzaj usług prowadzonych drogą elektroniczną.

 

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:

Prowadzeniu Konta w sklepie internetowym, umożliwieniu złożenia zamówienia w sklepie internetowym, wypełnienie formularza zamówienia, umożliwieniu klientowi komentowania produktów dostępnych na stronie sklepu internetowego i otrzymywaniu informacji w postaci Newslettera.

Rodzaj i warunku usług świadczonych drogą elenktyczną.

2.2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez usługodawcę są bezpłatne.

Usługi świadczone drogą elektroniczną takie jak prowadzenie konta klienta w sklepie internetowym, usługa złożenia zamówienia poprzez wypełnienie formularza na stronie sklepu internetowego ( ulega rozwiązaniu w chwile złożenia zamówienia), możliwość komentowania produktów przez klienta i usługa newsletter jest zawierana na czas nie określony.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer z dostępem do internetu, przeglądarka internetowa: mozilla Firefox w wersji 8.0 i nowsza lub Internet Explorer w wersji 7.0 i nowsza, Opera w wersji 10 i nowsza, Google Chrome w wersji 17 i nowsza.

Warunki rozwiązania umowy oświadczenie usług droga elektroniczną.

2.3. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną która zawiązana jest bezterminowo na świadczenie takich usług na prowadzenie konta w sklepie internetowym, newsletter. Usługobiorca klient może wypowiedzieć taką umowę przez wysłanie informacji drogą mailową info@cambelli.pl albo przesyłając list na adres ul. Piastów 24D/14, Krosno Odrzańskie 66-600. Usługodawce sklep internetowy może wypowiedzieć umowę w przypadku gdy klient poda dane błędnie o charakterze bezprawnym. Zatrzymanie stosunku prawnego pomiędzy klientem a sprzedawcą nieeleminuje skutków prawnych powstałych w czasie trwania umowy i w przyszłości w przypadku woli usługobiorcy i aprobaty usługodawcy na udzielanie określone usługi.

2.4. Klient zobowiązuje się do korzystania z sklepu internetowego www.Cambelli.pl w sposób zgodny z prawem, dobrym obyczajem i poszanowaniem wartości intelektualnych i autorskich.

 

3. Warunki zawierania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

3.1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w sklepie internetowym. Które zakłada się przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Cambelli.pl. Podczas wypełniania formularza niezbędne jest podanie określonych danych tj: Imię, nazwisko, adres, adres e-mial, numer telefonu login i hasło. Niezbędne pola oznaczone są gwiazdką. Po zapoznaniu się z Regulaminem należy go zaakceptować. Po kliknięciu pola „założenia nowego konta” zostaje zawarta umowa o świadczeniu usług.

3.2. Po zalogowaniu się na konto klient może przeglądać ofertę sklepu Cambelli.pl. Po kliknięciu na pole nazwę albo zdjęcie produktu klient przechodzi bezpośrednio na pod stronę gdzie znajduje się dany produkt z (opisem, opisem funkcjonalności, dodatkowymi fotografiami i cenną brutto). Klient po kliknięciu pola dodaj do koszyka i późniejszym przejściu, do niego może złożyć zamówienie które można edytować. Po kliknięciu pole złóż zamówienie pkt 4.

3.3. Jeżeli klient nie nie posiada konta lub nie jest zalogowany. Po wybraniu "produkt" i kliknięciu na pole "złóż zamówienie" zostanie przekierowany na stronę z dwoma opcjami. Opcja pierwsza dla klientów posiadających konto i dla klientów nie posiadającyh konta. Klient posiadający swoje konto może za pomocą loginu i hasła zalogować się i korzystać z usługi. Klient nie posiadający konta może je założyć zgodnie z procedurą pkt 3.1, albo złożyć zamówienie „bez rejestracji”. Po kliknięciu pola „Złóż zamówienie bez rejestracji” zostanie przekierowany na stronę gdzie po podaniu danych ( imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu. Pola ważne są oznaczone gwiazdką). Następnie należy zaakceptować regulamin. Po wyplenianiu danych należy kliknąć pole „przejedz dalej”. Klient zostanie przekierowany do pkt 3.4.

3.4. Klient zostanie przekierowany do strony sklepu internetowego gdzie może wybrać sposób dostawy i formę płatności. Będąc jednocześnie informowany o kosztach przesyłki. Klient może dodać uwagi do zamówienia. Po kliknięciu pola "przejdź dalej", klient zostanie przekierowany na stronę z podsumowaniem zamówienia zgodnie z pkt 5.

3.5. W stronie podsumowania zamówienia zawarte są następujące dane. Dane klienta ( Imię nazwiska adres, adres dostawy, adres e-mail), określony przedmiot zamówienia, koszt poszczególnych produktów ( gdy jest ich więcej niż jeden), koszt dostawy, płatności, produkt lub innych usług gdy się pojawiają. Następnie należy kliknąć "złóż zamówienie i postępować zgodnie z pkt 6.

3.6. Po kliknięciu w pole "złóż zamówienie" klient otrzymuje informacje o potwierdzeni złożenia zamówienia.

Klient posiada na podstawie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną prawo dodawanie opinie o produktach. W celu dodawania opinii niezbędne jest posiadania konta klienta ( jak w pkt 1). Aby skomentować produkt w zakładce „Komentarze i opinie” należy kliknąć pole pod opisem produktu. Po wpisaniu opinie komentarzu należy kliknąć pole wyślij. Komentarz zostanie przesłany do usługodawcy celem zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu komentarza ( warunkiem jest brak bezprawności dostarczanej treści ), ten pojawi się pod opisem danego produktu.

3.7. Usługa newsletter wchodzi w zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.Zamówienie na usługę Newsletter złożyć można wpisując swój adres e-mail w okienku zatytułowanym "Newsletter", znajdującym się w lewym dolnym rogu strony głownej Cambelli.pl oraz zaakceptować warunków przekazywania informacji drogą mailową zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) . Albo w wpisać adres mailowy w bocznym panelu sklepu i zaakceptować warunków przekazywania informacji drogą mailową zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) i późniejszymi zmianami.

 

4. Warunki zawarcia umowy sprzedaży.

 

4.1. Ceny produktów na stronie internetowej www.Cambelli.pl podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak kosztów przesyłki i płatności, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia. Cena widoczna na stronie internetowej jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Nie ulega zmianie nie zależnie od zmiany ceny w sklepie internetowym, po złożeniu zamówienia. Klient jest informowany także o kosztach dostawy ( w tym opłaty transportowe, dostarczanie i usługi pocztowe ) i innych kosztach w przypadku złożenia zamówienia które musi uiścić

4.2. Zawarcie umowy sprzedaży za pomocą Formularza zamówień. Celem zawarcia umowy o sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez klienta zamówienia zgodnie z pkt. 2, pkt 2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie wysyła klientowi informacje drogą mailową potwierdzając złożenie zamówienia. Klient przyjmuję ofertę poprzez kliknięcie na podany w wiadomości e-mail. Link potwierdzający przyjęcie oferty, po czym klient informowany jest przez wyświetlenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Sklepu internetowego, że Oferta została przyjęta – w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. W przypadku gdy oferta zgodnie z zamówieniem klienta określa sposób płatności inny niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, to do zawarcia umowy dochodzi również w przypadku gdy klient przystąpi do jej wykonania w czasie właściwym.

4.3. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu

Zamówienie może zostać złożone również telefonicznie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godz. 8:00 do godz. 20:00 oraz w sobotę i niedzielę od 10.00 – 16.00 pod numerem telefonu 535 171 994 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora). Podczas procesu zamówienia klienta sprzedawca określa co najmniej istotne postanowienia umowy i informacje sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Oferta) formę płatności i formę przesyłki dane osobowe take jak imię, nazwisko, adres, ulica, miast, kod pocztowy telefon i adres mailowy (podanie adresu mailowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie inforamcji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). W przypadku braku odpowiedzi klienta na termin oznaczy przez sprzedawce, oferta złożona przez sprzedawce przestaje go wiązać. Z chwilą otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia klienta o przyjęciu Oferty zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem, a sprzedawcą. Klient otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy drogą elektroniczną.

4.4. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty e-mail.

Zamówienie może zostać złożone również poprzez przesłanie takiej informacji e-mail na adres mailowy info@cambelli.pl. W odpowiedzi na mail klienta sprzedawca ustala istotne i podstawowe informacje umowy sprzedaży, przedmiot, cenę, formę płatności i przesyłki. W przypadku braku odpowiedzi klienta w terminie oznaczonym przez sprzedawce, oferta złożona przez sprzedawce przestaje go wiązać. Z chwilą otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia klienta o przyjęciu Oferty zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem, a sprzedawcą. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzona dowodem zakupu dołączonym do przesyłki.

 

5. Sposoby płatności.

 

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

- Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

- Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy przed realizacją zamówienia.

Bank: Alior Bank

Numer rachunku: 10 2490 0005 0000 4530 2522 8147

Dane do przelewu:

PHU Gracja Łukasz Dębski

ul. Piastów 24D/14

66-600 Krosno Odrzańskie

 

6. Sposoby dostawy

 

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

Paczka kurierska UPS Sp.z.o.o.

Paczka kurierska za pobraniem UPS Sp.z.o.o.

Paczka pocztowa Poczta Polska SA.

Paczka pocztowa za pobraniem Poczta Polska SA.

6.2. Formy przesyłki.

Klient może również zaproponować inny formy dostawy produktu (wymagany jest kontakt ze sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@cambelli.pl celem uzgodnienia szczegółów). Koszt przesyłki jest widoczny w czasie składania zamówienia. Koszt przesyłki jest uzależniony od wybranej formy przesyłki i płatności. Czas dostawy zamówionego produkt do klienta jest sumą czasu koniecznego na komplementowanie zamówienia przez sprzedawce ( Określony w okienku czas dostawy w szczegółowym opisie produkt ) i czasu koniecznego na doręczenie przesyłki przez operatora. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem od momentu złożenia zamówienia czas dostawy zamówionego produkt do klienta jest sumą czasu koniecznego na komplementowanie zamówienia przez sprzedawce ( Określony w okienku czas dostawy w szczegółowym opisie produkt ) i czasu koniecznego na doręczenie przesyłki przez operatora. W przypadku wyboru formy płatności przelewem lub innej płatności elektronicznej. Czas jest liczony od momentu zaksięgowania płatności na rachunku sprzedawcy do chwili skompletowania zamówienia i wysłania. Sprzedawca nie ma wpływu na czas przesłania przesyłki, deklarowany czas trwania takiej usługi w przypadku kurierskiej przesyłki to dwa dni robocze, w przypadku przesyłki pocztą Polską to trzy dni robocze. Jeżeli pomiędzy stronami umowy nie zostały uzgodnione inne ustalnia, umowa sprzedaży powinna być wykonana przez sprzedawce w terminie 30 dni od czasu oświadczenia woli zawarcia umowy. Jeżeli sprzedawca nie może zrealizować świadczenia z powodu nie dostępności danego przedmiotu. Najpóźniej w terminie 30 dni od złożenia oświadczenie woli przez klienta, sprzedawca informuje klienta o braku możliwości realizacji umowy, jednoczenie zwracając klientowi wcześniej uiszczoną kwotę w wybranym przez niego sposób.

 

7. Tryb postępowania reklamacyjnego aktualny od 25.12.2014

 

7.1. Reklamacja z powodu nie zgodności produktu z zamówieniem.

Podstawa i zakres odpowiedzalności Sprzedawcy względem klienta, jeżeli sprzedawany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną ( rękojmia ) są okreslone powszechnie obowiązki przepisami prawa w szczególności w Kodeksie Cywilnym

Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczyć klientowi produkt wolny od wad. Reklamacja może zostać złożona przez klienta na przykład: 1. Pisemnie pod adresem Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „GRACJA" Łukasz Dębski z siedzibą w Krośnie Odrzańskim adres ul. Piastów 24d/14 66-600 Krosno Odrzańskie) wpisaną do CEIDG w Krośnie Odrzańskim pod numerem NIP 9261513861, REGON : 221813806 adres poczty elektronicznej: info@cambelli.pl, numer telefonu: ( 535-171-884 ) (opłata za połączenie - wg. cennika operatora).2. W formie elektronicznej za pośrednictwem adresu mailowego info@cambelli.pl.

W opisie reklamacji Klient powinien podać 1. Informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, date i wystąpienie wady. 2. Żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową z Sprzedawcą lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży z Sprzedawcą. Klient powinien podać dane kontaktowe ułatwia to przyspieszenie rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawce. Wymogi podane w akapicie mają jedynie formę zalecenie i nie wypływają na skuteczność rozpatrzenia reklamacji. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się do reklamacji przez Sprzedawce w terminie 14 dni od jej złożenia oznacza że Sprzedawca uznał reklamacje za uzasadnioną. W przypadku, gdy ustosunkowanie się przez Sprzedawce do reklamacji Klineta lub do wykonania uprawnień wynikających z rękojmi niezbędnie będzie dostarczenie produktu reklamowanego do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy na podany adres PHU Gracja Łukasz Dębski ul. Piastów 24d/14 66-600 Krosno Odrzańskie. Jeżeli ze względu na rodzaj wady, rodzaj produktu lub sposób jego zaistnienia Klient nie może przesłać do Sprzedawcy produktu, Klient poproszony zostanie o udostępnienie go dla Sprzedawcy po uprzednim kontakcie.

 

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Bardziej szczegółowe inforamcje na temat możliwości skorzystania przez Klienta z posiadanych praw, ten może uzyskac w siedzibie oraz stronach internetowych http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. rzeczników konsumetna.

 

 

8. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

 

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Usługobiorca może przesyłać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy info@cambelli.pl lub przesyłać na adres Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „GRACJA" Łukasz Dębski z siedzibą w Krośnie Odrzańskim adres ul. Piastów 24d/14 66-600 Krosno Odrzańskie

Sugeruje się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – sprecyzuje to i przyspieszy to rozpatrzenie reklamacji klienta. Usługodawca rozpatruje reklamacje w przestrzeni 14 dni od jej zgłoszenia.

Odpowiedz usługodawcy w sprawie reklamacji zostanie przekazana drogą mailową, w formie listowej na podany adres albo telefonicznie na podany przez klienta numer.

 

9. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:

 

Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego:

 

10. Prawo do odstąpienia od umowy aktualny od 25.12.2014.

 

10.1.Klient który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni ustawowo odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zgodnie z pkt 9.4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „GRACJA" Łukasz Dębski z siedzibą w Krośnie Odrzańskim adres ul. Piastów 24d/14 66-600 Krosno Odrzańskie albo drogą mailową na adres info@cambelli.pl

10.2. Formularz odstąpienie od umowy zawarty jest w załączniku nr. 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, Klient może skorzystać z formularza jednak nie jest to obowiązkowe.

10.3 Sprzedawca jest zobowiązany do przniesienia wartości za Produkt o którym mowa w procesie odstępowania od umowy ( i koszty wynikających z odesłania produktu z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy dostępny w ofercie Sklepu ) na Klienta w terminie nie dłuższym od 14 dni. Sprzedawca dokonuje zwrotu przy urzyciu takiego samego sposóbu jaki wybrał Klient chyba że, Klient wyraznie zgodzi się na inny sposób przekazania zwrotu zwrotu. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa sie za niezawartą. Klient ma obowiązek w terminie 14 dni kalendarzowych przekazanie produkt Sprzedawcy albo osobie upowarznionej przez Sprzedawce do odbioru produktu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia cechy, charakteru albo funkcjonalności.

10.4. Możliwe koszty wynikające z odstąpienia od umowy przez Klienta które ponosi Klient. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy dostępny w ofercie Sprzedawcy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu ponienionych przez Klienta dodatkowych kosztów. Klient ponosi koszty bezpośredniego zwrotu produtku.

10.5. Prawo o odstąpienie od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi gdy (I). Jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy. (II). W których przedmiotem sprzedaży jest produkt nieprefabrykowany wykonany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb. (III).  W której cena lub wynagordzenia zależne jest od wahań rynku finansów na którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu odstąpienia od umowy. (IV). W którym przedmiotem sprzedaży jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia. (V). Jeżeli przedmiotem swiadczenia jest produkt dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. (VI). Jeżeli przedmiotem świadczenia jest produkt ze względu na swój charakter jest nierozłącznie połączony z innymi rzeczami. (VII). W którym Klient wyraźnie żądał od Sprzedawcy aby do niego przyjechał w celu dokonania naprawy lub konserwacji, jeżeli sprzedawca świadczy dodatkową inną usługę niż tą, które wykonanie konsument żąda, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne nie zbędne do wykonania serwisu lub naprawy. Prawo odstąpienia od umowy Klientowi przysługuje w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów. (VIII). Umowa zawarta jest w drodze aukcji publicznej. (IX). Celem świadczenia jest dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism z wyjątkiem umowy o prenumerate. (X). Przdmiotem świadczeń jest napój alkoholowy których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, a ich dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zalezy od wahań rynku nad którym Sprzedawca nie ma kontroli. (XI). Przedmiotem świadczeń jest usługa zakwaterowania innych niż do celów mieszkalnych, najmu samochodów, gastronomii, przewóz rzeczy, wydarzenia rozrywkowe, spotowe kulturalne, usługi związane z wypoczynkiem jeżeli w umowe oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. (XII). Przedmiotem świadczen są nagrania dźwiękowe, wizuralne, albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanych opakowaniach jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. (XIII). Przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych które nie są zapisane na nośnikach materialnych jeżeli spełnienie świadczeń rozpoczeło się na wyraźną zgodę Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawce o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

 

11. Informacje dodatkowe.

 

11.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie dyspozycji zmiany (np. „Zmień formę dostawy”.

Weryfikacji lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres info@cambelli.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu ( + 535-171-884).

11.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie informacji drogą mailową po zawarciu umowy.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje na dwa sposoby. Przez wysłanie usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy – dotyczy jedynie Zamówień składanych poprzez formularz zamówienia oraz w każdym sytuacji. przez wydrukowanie i przekazanie usługobiorcy specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie usługobiorcy.

 

12. Postanowienia końcowe.

 

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.2. Rozstrzyganie sporów. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel